Mỹ thuật

Cùng với hoạt động âm nhạc, hoạt động mỹ thuật cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn tác động đến tâm hồn và sự phát triển của con. Là phương tiện để con bộc lộ, rèn luyện bản thân theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo.

 

Đối với sự phát triển nhận thức, khi con tham gia hoạt động tạo hình, con luôn vận động tư duy, tri giác các đối tượng miêu tả, con luôn phải nỗ lực phân tích, đối chiếu, so sánh, cụ thể hóa hình tượng. Bởi vậy có thể khẳng định hoạt động mỹ thuật là một phương tiện tích cực để phát triển ở trẻ các khả năng hoạt động trí tuệ như óc quan sát, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trí tuệ và nhận thức.

Những giờ phút hoạt động tự do trong môi trường thẩm mỹ, trong bầu không khí thoải mái sinh động sẽ tạo cho con niềm vui sướng. Chính sự vui vẻ phấn khởi này tác động rất tích cực đến tim mạch, điều hòa hoạt động hệ thần kinh, điều chỉnh toàn bộ hoạt động của cơ thể.

Nghệ thuật có vai trò to lớn đối với việc bồi dưỡng cảm xúc, tâm hồn trẻ thơ cũng như góp phần hình thành nhân cách, phát triển toàn diện cho trẻ. Bởi vậy, trẻ em cần được chăm lo, tạo mọi điều kiện để được thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật chính đáng của mình.

Địa điểm : LSM cơ sở 5-Greenstar Phạm Văn Đồng