Trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam đều có chung cảm nhận thân thương về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi thân thương Bác Hồ – một vị anh hùng giải phóng dân tộc – một vị lãnh tụ tài ba, lỗi lạc – một vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam – một danh nhân văn hóa của thế giới. Lớp lớp thế hệ trẻ chúng ta hôm nay được sinh ra và lớn lên trong nền hòa bình độc lập của đất nước là nhờ một phần công lao to lớn của Bác Hồ. Bác luôn sống mãi trong tim chúng ta.
Cảm ơn và Chúc mừng sinh nhật Bác!
(19/5/1890-19/5/2021)