HỖ TRỢ HỌC PHÍ SAU MÙA DỊCH

(Áp dụng tại cơ sở 12 Little Sol Montessori)

1. Học sinh mới: (Áp dụng tất cả các hệ học).

  • Miễn phí ghi danh 1.500.000đ
  • Miễn phí xây dựng nhà trường trong năm 2021.

Đối với tất cả các hệ học ở trường

Giảm 10% học phí trong năm học đầu tiên cho 10 học sinh mỗi hệ đăng ký trong tháng 6,7,8,9/2021 (chính sách ưu đãi sẽ dừng trước thời hạn nếu nhà trường tuyển đủ chỉ tiêu 10 học sinh mỗi hệ), đồng thời:

Nếu phụ huynh gom nhóm sẽ được giảm thêm 10% đối với nhóm 3 học sinh, 15% đối với nhóm 5 học sinh (Như vậy tổng sẽ giảm 20-25% học phí năm học đầu tiên cho các trường hợp gom nhóm trong tháng 6,7,8,9 theo chỉ tiêu tuyển sinh 10 học sinh mỗi hệ ở trên).

Đối với hệ Nursery class (Baby): Văn phòng trường sẽ hỗ trợ gom nhóm giúp phụ huynh.

2. Học sinh cũ của trường:

  • Học sinh cũ tại trường giới thiệu 1 học sinh mới và hoàn thiện thủ tục nhập học trước tháng 10/2021 sẽ được giảm 50% học phí/1 tháng (giảm vào tháng tiếp theo).

Trường hợp học sinh mới đóng theo kì 3-6 tháng thì học sinh cũ sẽ được miễn phí 1 tháng học phí.